KOMPANI SHERBIMI QE OPERON NE FUSHEN E KATERINGUT, RESTORANTEVE, PASTRIMIT DHE LAVANDERISE:

Kerkon te punesoje nje KUZHINIER/E qe te plotesoje kushtet e meposhtme:

1.Te jete e pajisur me Certifikate per Kuzhiniere.
2.Te kete eksperience pune ne sherbimet Katering.
3.Eksperienca te jete e vertetuar me librezen e punes.


Te interesuarit te dergojne CV-it e tyre ne adresen dmyftari@sori-al.al

Specifikoni pozicionin ne email "KUZHINIER/E"