Zyra e Sherbimit Financiar, kerkon te punesoje ekonomiste , me orar te plote e cila duhet te permbushi kushtet e meposhtme :


Diplomim ne Finance ose Kontabilitet ( Universitet Shteteror)
Te...