Kopshti Winne the Pooh kerkon te shtoj stafin e saj me nje edukatore qe te plotesoje kushtet e meposhtme:
1.Te kete perfunduar arsimin parashkollor
(Duhet detyrimisht ky lloj arsimi)
2.Me provoje...