Pershendetje!
Kush eshte i interesuar per specialiste ne sektorin e prokurimeve, duke perfshire pergatitje dokumentash standarte, ankesa per kriteret, pergatitja dsoje tenderi, pergatitje ankesash...