PDA

Trego pamjen e plotė tė : Tirane, Kurse profesional te praktikes gjyqesoreInTraG.
28.09.2011, 11:22
INSTITUTI I TRAJNIMEVE GJYQESOREwww.intrag.hpage.com (http://www.intrag.hpage.com/)

Instituti i Trajnimeve Gjyqesore eshte nje qender per formimin praktik per proceset gjyqesore.
Nese ju mungon eksperienca ne sallat e gjyqit, drejtohuni tek ne.
Prane ITGJ do te gjeni:

Kurset qe ju ofrohen ndahen ne dy dege dhe zhvillohen secili ne nje kohe normale prej gjashte javesh.

Procesi gjyqesor Civil
Kursi mbi praktiken gjyqesore civile perfshin nje teresi domosdoshmerishe si:
-Hartimi i nje kerkese-padie apo vetem kerkesave,
-Analiza e procesit gjyqesor civil,
-Afatet si pjese thelebesore e ushtrimit te se drejtes,
-Analiza e teresive te ceshtjeve civile ne gjykate,
-Studimi i rasteve praktike etj.

Procesi gjyqesor Penal
Kursi mbi praktiken gjyqesore penale mbeshtetet kryesisht ne:
-Analizimin praktik te procedimit penal qe nga faza hetimore deri ne dhenien e vendimit gjyqesor,
-Kerkesat qe duhen mbajtur parasysh,
-Zhvillimi i shqyrtimit gjyqesor,
-Raste praktike etj

Aplikimet
Per te aplikuar kontakto ne kete adrese e-mail: intrag@alumni.com, ose nepermjet telefonit + 68 50 49 808
Ju lutem dergoni keto te dhena si me poshte ne adresen e e-mailit: intrag@alumni.com
Emer
Mbiemer
Ditelindja
Arsimi i Larte (Viti i perfundimit)
Arsyet qe aplikoni (shkurtimisht)
ITGJ, Tirane, www.intrag.hpage.com (http://www.intrag.hpage.com/), email: intrag@alumni.com, +68 50 49 808