Aplikoni, me ne per #Ambasaden #Angleze!


Aplikime per Vize #Turistike 6 mujore, 2 vjecare, 5 vjecare dhe 10 vjecrae

Aplikime per Vize #Biznesi

Aplikime per vize #pune ( kur keni nje kontrate pune, psh si artist, performues etj )
* Agjensia nuk siguron pune.
Aplikime per bashkime familjare me shtetase Angleze ose te Bashkimit Europian
etj..
Regjistrime per Ietls #regjistrimeperietls

Aplikime per vize studenti etj...

Per nje konsulence, per detajet per dokumenat mund te kaloni ne adresen tone si me poshte:

SOLE TRAVEL & TOURS

Rr. Durresit, Pll. 79, Kati 1re, 40 metra perpara se te shkoni tek "Hotel Colosseu " kur vini nga qendra e Tiranes,

Tirana, Albania

E-mail: soletravel@hotmail.com

Phone: +355 4 2230668

Mob: +355 69 6056944/696153704