Shes paisje fast foodi te reja per arsye emigrimi.
2 gjiro
1 plato 75 me 1m
2 friteza
1 tostiere.
Veglat jane ne qese pa perdorur

Cel. : 0685408366