NJOFTIM PER ANETAR
BORDI TE RRJETIT TE SHOQERISE CIVILE


RUCS eshte rrjet i shoqerise civile, i krijuar nga disa organizata dhe qytetare te angazhuar.
Ai ne ēdo 4 vjet riorganizohet. Ne mars te vitit 2023 do te diskutohen kandidatet per anetare
bordi per periudhen 2023-2027. Ne kete kontekst:

1. Anetaret e Bordit do te perzgjidhen nga organizatat jofitimprurese, qytetarė tė
angazhuar etj, mbi bazėn e konkurrimit.

2. RUCS fton zyrtarisht per te qene anetare te bordit te gjithe ata qe kane qene anetare
fillestar ne themelimin e organizatave te shoqerise civile krijuese te rrjetit qe nga viti 2014
e deri me sot - vleresohen me prioritet.

3. Njeherazi edhe ēdo i nteresuar tjeter per te qene anetare i bordit edhe pse nuk eshte ne
listen e themeluesve fillestar ka te drejten per te shprehur interesin.

4. Aplikantet duhet te paraqesin shprehjen e interesit brenda dates 31 Mars 2023, duke
derguar ne e-mail rucsunion@gmail.com nje cv te shkurter jo me shume se nje faqe,
nje foto te dokumentit te shkolles se larte dhe te ID-se.

5. Anetaret e bordit pėr ēdo mbledhje paguhen me 6000 (gjashte mije) lekė te reja ne dite.