OLA 1 shpk (www.ola1.com) kerkon te punesoje Agjent Shitjesh ku detyrat kryesore jane:

1. Komunikim me klientet potencial, nepermjet kontakteve te drejtperdrejta lidhur me prezantimin e produkteve dhe sherbimeve te ofruara nga kompania.
2. Mbajtie periodike e te dhenave te te gjitha porosive, krijimi i nje data base klientesh.
3. Te integrohet ne menyre sa me profesionale me te gjitha produktet dhe sherbimet qe realizon kompania.
4. Detyra kryesore e ketij pozicioni pune eshte zgjerimi i tregut si dhe menaxhimi sa me i mire i portofolit te klienteve potencial dhe I te gjithe procesit te shitjes.

Kualifikimi qe duhet te kete:
1. Diplome Universitare ne Administrim Biznesi ose nje diplome e nivelit te dyte e cila lidhet me kete profil.
2. Eksperience pune ne kete profil ,minimalisht 1 vjet.
3. Gjuhe e huaj Anglisht dhe/ose Italisht.

Nese jeni i interesuar dergoni CV ne email: marketing@ola1.com .
+Apliko