JAM ING. MEKANIKE DISPONOJ LICENSEN ĒKP(Transporte) & DAP(Servise).
. Deshmi Aftesie Profesionale per Pergjegjesin Teknik te Autoriparimit (SERVIS Makinash) (kodi VII.3.B.1 )per:
a. Riparim dhe mirembajtje e pjeseve mekanike dhe te motorrit ,
b. Riparim dhe mirembajtje karrocerie (ndryshime konstruktive si psh. impjante gazi apo xhama te zi ) ,
c. Riparim dhe mirembajtje impjanti elektrik ,
ē. Riparim dhe mirembajtje e gomave ,
d. Blerje dhe shitje e mjeteve me motor dhe rimorkio ,
dh. Mbledhje, depozitim, shkaterrim i mjeteve rrugore ose i pjeseve te tyre te dala jashte perdorimit apo te braktisura (Varreza Makinash)

Po ashu part time dhe Licensen ĒKP(certifikat e kopetences profesionale) per kategorit:
a. per transport njerzish kombetare,
b. per transport njerzish nderkombetare,
c. per transport mallrash kombetare,
ē. per transport mallrash nderkombetare.

NOTE- JAM I DISPONUESHEM EDHE NE QYTETE TE TJERA.


Cel. : 0684070081