SK94 & eAdviser organizojne trajnimin:
Trajtimi fiskal ne fushen e sherbimeve dixhitale dhe financiare te ofruara nepermjet teknologjive financiare (FINTECH), ruajtja dhe raportimi REG TECH.
Trajnimi organizohet per aktivitetin e ndermjetesimit ne pergjithesi, me fokus fushen e sherbimeve financiare, transferta parash, pagesat e taksave vendore, gjobave te ndryshme, siguracione, fatura internet & telefon & TV, bileta etj.
Do trajtohen:


  • Organizimi I mbajtjes se dokumentacionit, ruajtjes raportimit dhe deklarimeve fiskale.
  • Lidhja proceduriale dokumentare platforme - banke - case - fature tatimore ne vendin e ofrimit te sherbimit/transaksionit.
  • Marredheniet Porosites – Agjent - Konsumator perfundimtar
  • Trajtimi I TVSH-se sipas natyres se sherbimit dhe pergjegjesise tatimore te Agjentit.
  • Deklaratat periodike e librave te shitjes dhe blerjes.
  • Deklarata vjetore e tatimit te thjeshtuar/fitimit.
  • Ēeshtje te diskutueshme nga perditshmeria juaj
  • Raportimet REG TECH te autoritetet respective.Eksperte te raportimit REG TECH dhe legjislacionit fiskal do t'ju pergjigjen ne kohe reale per sa me siper.


Per me shume detaje jeni te lutur te na kontaktoni.

Cel: +355692074495
e-mail: info@adviser.al