Shes liber dermatologjie; Clinical Dermatology Habif 5th edition, i ri me kod
te pahapur ende me vlere 100€. Kontaktoni ne email ilda_korce@yahoo.it.