Nje faqe Pro Jetes dhe Kunder Abortit. Informim per Pasojat e Abortit, Procedurat e Abortit dhe llojet e Aborteve dhe pse ai nuk duhet te kryhet.

www.ProJetes.com