Per te gjitha bizneset e interesuara me dhe pa TVSH.


1- Rregjistrimi i biznesit online ne QKB, dhe fiskalizimi te plote deri ne leshim te faturave tatimore.
2- Konsulenc per cdo nevoj te biznesit tuaj per sa i perket detyrimeve tatimore, taksave vendore, doganore dhe cdo gje tjeter.
3- Asisten ne biznesin tuaj per perdorim te programit te fiskalizimit celje produktesh dhe cdo gje tjeter qe eshte e nevojshme per biznesin tuaj.
4- Cdo ndryshim qe do beni ne QKB, hapja e adresave dytesore dhe cdo sherbim ne e-albania.
5-Asistence ne procedura doganore Import-Eksport, llogaritje kosto produkti
6-Pėrgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore per tatimet (bilanci).


Tel. : 069 60 60 386
e-mail: nertil.shabanaj@hotmail.com