Shes Fjalor te gjuhes Shqiper me 41.000 fjale
Viti i prodhimit 1980
Fjalori i gjuhes se sotme - Shqipe!
Cmimi 100 euro

nr cel 069 8018881

ekaconstruction2020@gmail.com

kontaktoWhatsApp