Ofrojme sherbime financiare per Bizneset e Vogla me dhe pa TVSH per te ndjekur zhvillimin e biznesit tuaj ne cdo hap te veprimtarise se tij ne perputhje me Lgjislacionin Tatimor Shqipetar:
● Hapje te niptit
●Pergatitjen e librave te shitjes dhe blerjes si dhe deklarimin e tyre prane tatimeve
●TVSH
● Listepagesa
● Tatim Burim
● Prerjen e faturave te fiskalizuara
●Taksat Vendore
●Cdo lloj aplikimi ne QKB dhe Tatime
●Plan Biznesi
●Plan Investimi
●Konsulence e vazhdueshme financiare
● Sherbime te tjera ne lidhje me biznesin si psh.( Kontratat e punes,vertetime pagash,aplikime per kredi biznesi,suporte ne programe financiare si Financ5,Alpha Web etj

Pagesa e arsyeshme dhe e diskutueshme..Mirpresim bashkepunimet tuaja.Na Kontakoni ne whatsApp!

Cel. : 0683866282

WhatsApp