Mos e humbisni mundesine per te zhvilluare praktiken e kontabilitetit me 3 programe Financiare + Excel per Ekonomistet, kete e mundeson qendra profesionale Finance Partner. Qendra e pare e kurseve te kontabilitetit praktike ne Shqiperi.
.
TARIFA E KURSIT ESHTE ME OFERTE - 52 % ULJE.
.
TRE SEANCAT E PARA TE KURSIT JANE FALAS KU PJESMARRESIT MUND TE VLERESOJNE PROGRAMIN E KURSIT DHE PROFESIONALIZMIN E LEKTOREVE..
.
ZHVILLOHEN 18 SEANCA. MESATARISHT 45 ORE KURS. PAGESA BEHET ME KESTE. PJESMARRESIT PAJISEN ME 3 CERTIFIKATA.
.
__________________________________________________ ___________
📷.✦. 👉. PROGRAMI I KURSIT PRAKTIKE KONTABILITETI PERMBAN:
__________________________________________________ ___________


1 - Veprime Praktike kontabiliteti. 2 - Financa 5. 3 - Alpha Web.
4 - Bilanc shpk. 5 - Excel per Ekonomistet. 6 -Fiskalizimi i Fatures Elektronike. 7 - Menaxhimi i Burimeve Njerezore. 8 - Legjislacion tatimore. 9 - Deklarimet Online. 10 - Paketa Fiskale
.
Gjat
kursit cdo kursant punon praktikisht me programin ORIGJINAL Financiare : Financa 5, Alpha Web. Bilanci WEB dhe programin Excel per Ekonomistet. Kursantet pajisen me dosjen e kursit bashk me materialet e cdo seance.
.
Jepet Falas programi Financa 5 Msimore me perdorim t pakufizuare kohor, dhe Logimi ne programin Alpha Web Origjinal dhe Bilanci WEB pr tu ushtruare n shtpi pas shpjegimit praktik t cdo seance
.
__________________________________________________ ___________
📷.✦. 👉. INFORMACION PR PROGRAMIN E ZHVILLIMIT T KURSIT
__________________________________________________ ___________
Veprime praktike kontabiliteti gjate gjithe kusit pr biznesin e madh, t mesm dhe biznesin e vogel sipas legjislacionit Shqiptar t azhornuar me paketn e re Fiskale, SKK-t dhe SNK-t. Gjat kursit
do kursant punon me plotsim dokumentash analoge me origjinalet.
.
Plani kontabl. Kontabilizimet debi, kredi te veprimeve financiare q ndodhin n kompani gjat vitit ushtrimore nga 1 janari deri me 31 dhjetor. Hapja e nj biznesi n QKB. Kadegorit e bizneseve. Prpilimi dhe njohja nga afr e statutit dhe aktit t themelimit, vendimi i ortakve, etj.
.
Njohja me kodin e puns. Deklarimi i punonjsve n tatime, kontratat e puns, Plotsimi i dokumentave t zyrs s puns, libreza pune, libreza shndetsore. Rregjistri i aksidenteve n pun, kontrata e qrase, leje qndrimi dhe pune pr t huajt. Afatet e pagesave pr deklaratat tatimore sipas ligjit t azhornuara me ndryshimet e fundit
.
List pagesa sigurimet, paga bruto, paga neto, sigurimet shoqrore dhe shndetsore pr pundhnsin dhe punmarrsin. Deklarimi online i nj punsimi dhe largimi nga puna, kontabilizimi i listepagess. Rregullat perkatese t punsimit dhe largimit t punonjsve. Pagat e punonjsve q likujdohen me bank
.
Prpilime dhe deklarime online t librave,
Blerje, Shitje, Llogaritja e T.V.SH-s FDP-t뒒, Magazina, Flet hyreje, flet dalje, stoku. Importe, Eksporte, Arka, banka. Taksa vendore. Tatimi mbi t ardhurat personale TAPI. Tatimi n burim. Amortizime. Norma kmbimi, Kryerja e veprime t ndryshme me programin Excel, etj.
.
Programet origjinale Financa 5, Alpha Web, Bilanci WEB. Hyrje n programet financiare, celjet e ndrmarrjeve, punime n modulet e programeve financiare dhe raporteve prkatse. Pasqyrat financiare vjetore (bilanci), cash flow, PASH, pasqyra e kapitalit, analiza dhe raportet financiare, Tatim fitimi. Legjislacion tatimor,
tregtar, etj. Administrimi i burimeve njerezore si, puna n grup, motivimi i punonjsve, trajnimi i stafit. Fiskalizimi i Fatures Elektronike, etj

__________________________________________________ ____________
📷.✦. 👉. N PRFUNDIM T KURSIT KURSANTT PAISEN ME 3 ERTIFIKATA TE NJOHURA NGA MINISTRIA
E FINANCES DHE EKONOMISE SI FORMIM PROFESIONAL. ERTIFIKATA NJIHET DHE JASHTE
:
__________________________________________________ ____________
.
I. ertifikata nr 1 PRAKTIK KONTABILITETI. Bilanci WEB
.
II. Certifikata nr 2 FINANCA 5
.
III. Certifikata nr 3 ALPHA WEB
.
IV. Vrtetim Pune. Eksperienca e kursit i njihet si eksperienc pune praktike cdo kursanti
.
V. Praktika e Shkolles: Plotesimi i formularit te zhvillimit t praktiks profesionale t shkolles s lart per kursantet qe jane student te ekonomikut ne cdo universitet ne Shqiperi
.
___________________
📷.✦. 👉. Shnim:
___________________


Pagesa e tarifs s kursit mund t bhet dhe me kste. Tarifa e kursit sht shum e arsyeshme
.
Mjafton t rregjistroheni dhe n momentin q formohet grupi ne ju kontaktojm pr t filluar kursin
.
Secili kursant ka kompjuterin e tij dhe dosjen personale t kursit me dokumentat qe plotesohen praktikisht
.
N prfundim t kusit cdo kursant mund t punoj n nj kompani, prodhimi, tregtare, shrbimi, shtetrore , OJF, etj
.
N prfundim t kursit cdo kursant sht n gjndje pr t mbyllur personalisht nj bilanc
.
Kursantt q nuk munden ta ndjekin kursin gjat javs kursi zhvillohet n fundjav t shtun t djel
.
Formimi i Grupit bhet shum shpejt. Rregjistrimi sht pa pages. Vendet jan t limituara.
.
Qendra Profesionale FINANCE PARTNER i rekomandon kursantt e saj per pun
sim.
.
👉.Per informacion dhe rregjistrim ne kurs: Tel: 068 82 38 297
.
📷.✦. Adresa: N Qendr, Rruga e Durrsit, Pran Kafe Flora, Tiran.
.

.
''Finance - Partner''. All right reserved. Copyright 2023