Ofroje kurse per pervetesimin e programit Struktural "CDSWIN"
Ky program permban llogaritjen konstruktive te strukturave Beton / Arme {skelet b/arme) ne fushen e ndertimt.
Programi perfshin futjen e te dhenave, llogaritjen statike te konstruksionit, llogaritjen e armatures, interpretimin e te dhenave {forcat e brendeshme}, fazen e konstiuimit {llogaritja e armatures), perpunimi i vizatimit, pregatitja e
vizatimit per ne format DXF, apo per plotim etj (Deri ne projekt zbatimi)

Koha 60 minuta.
Cmimi 1000 leke
Kursi behet individual, ose deri ne dy vete

Eral Migo

Adresa, Prane Amc, Laprake

Cel. : 067 22 24 158

WhatsApp