Search results

  1. Tirane, - sherbime Kontabiliteti

    Kini nje biznes te vogel dhe doni te jeni ne rregull ne rregull me mardheniet me shtetin , me permbushjen e detyrimeve ndaj Drejtorise se Tatimeve apo me sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore?? ofrojme per ju: -deklarim online te sigurimeve shoqerore dhe shendetsore, largimet dhe shtimet nga puna...
Back
Top