Search results

 1. U

  Project Coordinator

  Kerkohet Koordinator Projekti. Detajet bashkangjitur ne ToR. Cel. : 0682827217
 2. Looking for a venue to implement various training

  Amaro Drom is looking for a business/ hotel to implement various training during the year 2024 in Tirana Details attached Cel. : 0682827217
 3. U

  Kerkohet Person/Agjensi per realizimin e nje video

  Kerkohet Person/Agjensi per realizimin e nje video Detajet ne ToR te bashkangjitur. E-mail: amarodrom@abissnet.al / kolamianjeza@yahoo.com
 4. U

  Expert for Delivery of a Comprehensive Training Program on Business Skills

  Expert for Delivery of a Comprehensive Training Program on Business Skills Details in ToR attached E-mail: amarodrom@abissnet.al kolamianjeza@yahoo.com
 5. U

  Consultant to support Farmers in preparing and submitting applications for agro-environment measures and/or organic farming to the AZHBR.

  Consultant to support Farmers in preparing and submitting applications for agro-environment measures and/or organic farming to the AZHBR. Details in ToR attached Deadline 20/11/2023 E-mail: amarodrom@abissnet.al
 6. U

  Shqiperi, kerkohet Consultatnt

  Consultant to design and implement a plan for adopting the annual ECCR Action Plans at organizational level Deadline 15/11/23 Details in ToR attached E-mail: amarodrom@abissnet.al
 7. U

  Expert to Conduct Tailor-Made Training on Climate Change

  Expert to Conduct Tailor-Made Training on Climate Change, Challenges, Impacts on Agriculture, and Strategies to Enhance Resilience for Farmers ToR attached
 8. U

  Kerkohet Trainer

  Trainer of the Farmers’ Club in legal, fiscal and administrative aspects Project "Building Sustainable Rural Livelihoods of RomaCommunity in Albania" implemented by Amaro Drom financed by We EFfect details in ToR attached
 9. U

  Shqiperi, ofroj vend pune part time facilitator

  Kerkohet Facilitator for Online Counseling Therapy for GBV victims Project “Building Sustainable Rural Livelihoods of Roma Community in Albania” Implemented by Amaro Drom funded by We Effect Details in ToR attached
 10. U

  Shqiperi, ofroj vend pune Psikologe

  Kerkohet Psychologist Project : “Building Sustainable Rural Livelihoods of Roma Community in Albania” Implemented by Amaro Drom, funded by We Effect Details attached
 11. U

  Expert for implementation of Follow up of Study Circle Methodology

  Expert for implementation of Follow up of Study Circle Methodology More details on ToR attached
 12. U

  Expert in drafting and delivery of the training program for Amaro-Drom Executive Board and key representative of General Assembly

  Expert in drafting and delivery of the training program for Amaro-Drom Executive Board and key representative of General Assembly on topics related to working standards in civil society sectors that reflect commitment to good governance and transparency and accountability in the not-for-profit...
 13. U

  Shqiperi, kerkohet Freelancer Expert in drafting GENDER AUDIT

  Amaro Drom kerkon Ekspert/e ne fushen e Barazise Gjinore (Gender) projekti “Building Sustainable Rural Livelihoods of Roma Community in Albania” financuar nga WE EFFECT gjeni ToR bashkangjitur Cel. : 0672827217
 14. U

  Shqiperi, kerkohet Expert in drafting advocacy initiatives supported by We Effect

  Expert in drafting advocacy initiatives to the needs of the Roma community in project areas
 15. U

  Shqiperi, kerkohet Consultatnt

  Kerkohet Consultant Development of Consultation Methodology for the project “Building Sustainable Rural Livelihoods of Roma Community in Albania” supported by We-Effect implemented by Amaro Drom
 16. U

  Shqiperi, kerkohet part time Expert to carry out an assessment on Ama

  Expert to carry out an assessment on Amaro-Drom services provided to its constituencies and TNA for improved services. Deadline 5/06/2023
 17. U

  Tirane, ofroj vend pune Project Coordinator

  Kerkohet Projekt Kordinator/e ne zyren e Amaro Drom per projektin “Building Sustainable Rural Livelihoodsof Roma Community in Albania” te financuar nga We-Effect Cel. : 0672827217
 18. U

  Tirane, ftese per oferte Business/Hotel

  Amaro-Drom Union is seeking for a physical environment of a hotel business in the city of Tirana to implement the activities foreseen during Apr-Dec 2023. These activities are supported by WE-EFFECT in the frame of the project “Building Sustainable Rural Livelihoods of Roma Community in...
 19. U

  Tirane, kerkohet part time Expert for the training of farmers for environmental

  Kerkohet "Recruitment of Expert for the training of farmers for environmental protection" in Albania attached Terms of Reference for this position Cel. : amarodrom@abissnet.al
 20. U

  Kerkohet Expert for Monitoring the Plan of Local Government (Municipalities) for Roma and Egyptian Minorities

  Amaro-Drom Union is seeking Expert Monitoring the Plan of Local Government (Municipalities) for Roma and Egyptian Minoritieswithin the project "9140 – Sustainable improvement of the livelihood of Roma community in Albania" supported by WE EFFECT, implemented in the communities of Morava-Berat...
 21. U

  KERKOHET Expert to capacity building for the Network in relation to ensuring financing of civil society in Albania

  Amaro-Drom Union is seeking Expert to capacity building for the Network in relation to ensuring financing of civil society in Albaniawithin the project "9140 – Sustainable improvement of the livelihood of Roma community in Albania" supported by WE EFFECT, implemented in the communities of...
 22. U

  Kerkohet Expert to capacity building for farmers about state subsidies in agriculture, presentation of national schemes

  Amaro-Drom Union is seeking Expert to capacity building for farmers about state subsidies in agriculture, presentation of national schemes within the project "9140 – Sustainable improvement of the livelihood of Roma community in Albania" supported by WE EFFECT, implemented in the communities of...
 23. U

  Shqiperi, kerkohet Expert "Recommendations on Housing Policies for Roma and Egyptian Minorities in Albania"

  Amaro-Drom Union is seeking Expert to produce Recommendations on Housing Policies for Roma and Egyptian Minorities within the project "9140 – Sustainable improvement of the livelihood of Roma community in Albania" supported by WE EFFECT, implemented in the communities of Morava-Berat, Grabian...
 24. U

  kerkohet Research Study for "Recommendations for employment of women& youth"

  Amaro-Drom Union is seeking Expert to produce a research paper for recommendations for employment of women & youth within the project "9140 – Sustainable improvement of the livelihood of Roma community in Albania" supported by WE EFFECT, implemented in the communities of Morava-Berat, Grabian...
 25. Shqiperi, Procurement of services for Vocational Education and Training from the Vocational Training Center in the cities of Lushnje, Fier, Berat

  Amaro-Drom Union is seeking Businesses that offer the services of Vocational Education and Training courses in the cities of Lushnje, Fier, Berat within the project "9140 – Sustainable improvement of the livelihood of Roma community in Albania" supported by WE EFFECT, implemented in the...
 26. U

  Tirane, Call for" Business Hotels for the Implementation of 2022 activities"

  Amaro-Drom Union is seeking for a physical environment of a hotel business in the city of Tirana to implement the activities foreseen during 2022. These activities are supported by WE-EFFECT in the frame of the project “Sustainable improvement of livelihood of Roma communities in Albania”...
 27. U

  Tirane, Call for Psychologist or Social Worker for online services for women and girls, victims of domestic violence and gender-based

  The Union for Development and Integration of Roma Minority in Albania “Amaro-Drom” is seeking for a Psychologist or Social Worker for online services for women and girls, victims of domestic violence and gender-based. Supporting victims of violence through the online counseling line is a...
 28. U

  Tirane, kerkohet Koordinator Projekti

  Unioni për zhvillimin dhe Integrimin e minoritetit Rom në Shqipëri, një Organizatë Jofitim Prurëse e themeluar që në vitin 1996 në kuadër të Fazës së tretë të projektit “Përmirësimi i qëndrueshëm i jetës së komuniteteve Rome në Shqipëri”, mbështetur nga We-Effect dhe zbatuar në komunitetet...
 29. U

  Tirane, kerkohet Koordinator Projekti

  Unioni per Zhvillim dhe Integrim të Minoritetit Rom në Shqipëri Amaro Drom, shpall vend vakant për koordinator projekti. Personat e interesuar janë të lutur të dërgojnë një CV në adresën amarodrom@abissnet.al ose nëpërmjet postës zyrtare Rruga “Sulejman Pasha”, Njësia Administrative 9, Pall.2...
 30. U

  Call for procurement of service provider to support the National Network of Roma and Egyptian NGOs in the Development of its Strategy

  The Union for Development and Integration of Roma Minority in Albania “Amaro-Drom” is is seeking the assistance of an experienced Consultant (individual/legal entity, including civil society organisations) to support it in the formalization of the National Network of Roma and Egyptian NGOs...
Back
Top