Search results

 1. N

  Tirane, ftese per oferte Printime te ndryshme Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 30 Nentor 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në kuadër të...
 2. N

  Tirane, ftese per oferte Bluza te loguara Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 27 Nentor 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në kuadër të...
 3. N

  Tirane, ftese per oferte Paisje fonie me qera

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 30.10 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare eshte ne vazhdim...
 4. N

  Tirane, ftese per oferte qera per paisje fonie

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 25.10 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare eshte ne vazhdim...
 5. N

  Tirane, ftese per oferte Perkthim dokumentari

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 23.10 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare eshte ne vazhdim...
 6. N

  Tirane, ftese per oferte blerje karburant

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 23.10 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare eshte ne vazhdim...
 7. N

  Tirane, ftese per oferte Realizim video prezantuese

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 15.10.2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në kuadër të...
 8. N

  Tirane, ftese per oferte Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 10.10.2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në kuadër të...
 9. N

  Tirane, ftese per oferte Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 30. 09. 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në kuadër të...
 10. N

  Tirane, ftese per oferte Kancelari

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 30.09.2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare eshte duke zbatuar...
 11. N

  Shqiperi, ftese per oferte refreshment dhe qera salle Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 22.08.2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare ne kuadër të...
 12. N

  Tirane, ftese per oferte Katering(refreshment) Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 15.08.2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare ne kuadër të...
 13. N

  Tirane, ftese per oferte Prodhim dokumentari

  Ftesë per Oferte Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (NCCS), e krijuar në 10 Prill 2007, është një OJF e pavarur Shqiptare, misioni i së cilës është të asistojë dhe të luajë një rol të rëndësishëm në sektorë të ndryshëm për zhvillimin e komunitetit dhe të ngritjes së kapaciteteve. Misioni...
 14. N

  Tirane, ftese per oferte Bluza te loguara Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 03 Qershor 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton...
 15. N

  Tirane, ftese per oferte Karburant(DIESEL10PPM) Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 26 Maj 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton disa...
 16. N

  Tirane, ftese per oferte Detergjente per zyren Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 30 Prill 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton...
 17. N

  Tirane, ftese per oferte Kancelari Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 30 Prill 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton...
 18. N

  Tirane, ftese per oferte Ftese per oferte Kompani / expert ne ngr

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombtëare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 21 Prill 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton projektin “Forcimi kapaciteteve për...
 19. N

  Tirane, ftese per oferte Printime

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 14 Prill 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton...
 20. N

  Tirane, ftese per oferte Ekspert per ngritjen e klubeve te karrie Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 30 Mars 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton...
 21. N

  Tirane, ftese per oferte Kompani/Ekspert IT Leke

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombtëare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 10 Mars 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton...
 22. N

  Tirane, ftese per oferte Refreshment

  ​FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 20 Shkurt 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton projektin “Forcimi kapaciteteve për...
 23. N

  Tirane, ftese per oferte: Printime

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 20 Shkurt 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton...
 24. N

  Ftese per oferte Kompani / expert ne ngritje sisteme web

  FTESË PËR OFERTË Emri: Qendra Kombtëare për Shërbime Komunitare Adresa: Rruga “Isa Boletini”,Pallati “Planet – X”,Ap.1,Tirane E-mail: nccs.albania@gmail.com Afati i dorëzimit të ofertës: 22 Shkurt 2023 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare po zbaton...
Back
Top