Foto nga Shqiperia: natyra, qytetet, arkeologjia, njerezit...

http://www.albaniafoto.com/images/majtas_vert.jpg