PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Tiranė shpallje TENDER I HAPUR nga Banka e Shqiperise me fond limit 17.027.000 lekeTendera
16.12.2005, 15:18
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: Tiranė

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BANKAE SHQIPERISE
Sheshi Skenderbej, nr.1, Tirane, Albania Tel. ++355 4 222230, 222750, 235568

Fax: ++355 4 223558, www.bankofalbania.org (http://www.bankofalbania.org/) E-mail: public@bankofalbania.org
TENDER I HAPUR KOMBETAR

Banka e Shqiperisekerkon te realizoje objektin e prokurimit

“Prokurim per zbatimin eprojektit te rikonstruksionit te rrjetit elketrik te nderteses se Bankes se Shqiperise”


Banka e Shqiperise fton kandidatet e interesuar, per te marre pjese ne proceduren e prokurimit “Tender i hapur kombetar shoqeruar me ftesa direkte kandidateve te huaj”, per realizimin e objektit te prokurimit si me siper me fond limit 17 027 000 leke.
Dokumentat e tenderit mund ete terhiqen prane Zyres se Prokurimit te Departamentit te Sherbimeve Logjistike te Bankes se Shqiperise, tel. 235 574, cdo dite nga ora 10.00 – 13.00, kundrejt nje pagese te pakthyeshme prej 2.000 leke.
Oferta duhet te paraqitet ne Zyren e Sektorit te Prokurimit prane Departamentit te Sherbimeve Logjistike ne Banken e Shqiperise me date 12 Janar 2006, ora 13.00, kohe ne te cilen do te hapet edhe tenderi ku ftohen te marrin pjese kandidatet dhe perfaqesuesit e tyre.