PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Komuna Golem-Durrės tender per asfaltim rruge me vlere 7,000,000 lekeTendera
16.12.2005, 15:02
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: Durrės

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMUNA GOLEM

ZYRA E PROKURIMEVEFTESA PER OFERTE
Komuna Golem me proceduren tender i hapur me fond limit prej 7 000 000 lekė, nga tė ardhurat e buxhetit lokal kerkon oferta per:


“Sistemim Asfaltim rruge te fshatit Karpen Emigrant”.

Data e Mbarimit eshte 30 dite kalendarike nga data e lidhjes se kontrates
Kandidatet e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne zyrėn e zyren Juridike te Komunes Golem.
Nje kopje e plote e dokumenteve te tenderit mund te blihet nga kandidatet e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 2.000 lekesh
Ofertat duhet te dergohen ne zyren Juridike te Komunes Golem.
Afati i fundit i dorezimit te ofertave eshte data 30.12.2005 ora 15.00. Ofertat e dorezuara pas ketij afati do te refuzohen.
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative origjinale ose kopje te noterizuara si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen 210.000 leke duhet te dorezohet se bashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne Dokumentat e Tenderit.
Ofertat do te hapen me date data 30.12.2005 ora 15.00 nė zyrėn e Mbledhjeve te Komunes Golem.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave.