PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Fier-Patos, FTESE PER OFERTEAlbpetrol Sh.a
19.09.2005, 15:00
Albpetrol Sh.a

Drejtoria Ekzekutive

Lagjja "29 Marsi" Patos,

Tel/Fax 03813662NJOFTIMEnti Prokurues Albpetrol sh.a Patos, ne zbatim te ligjit 8402, dt 10/09/1998 dhe UKM Nr. 4, date 17/05/2001 fton te gjithe Subjektet Fizike dhe Juridike te interesuar te paraqesin prane Albpetrol sh.a Patos fotokopje te licensave per Supervizim dhe Kolaudim Punimesh Ndertimore dhe Teknologjike, vertetim nga Zyra e Tatim-Taksave per shlyerjen e Detyrimeve Tatimore dhe te Sigurimeve Shoqerore dhe nej CV te plote te Subjektit.

Subjektet e interesuara te paraqesin materialet e mesiperme jo me vone se dt. 23/09/2005