PDA

Trego pamjen e plot t : Tirane, ofroj City-tour Turqi do pamje nga Stambolli na shton deshiren per pushime 239 EuroSole Travel & Tours
26.09.2020, 13:03
do pamje nga Stambolli , na shton deshiren per pushime

do pamje nga Stambolli , na shton deshiren per pushime

Grupe 100% t sigurta dhe t konfirmura!
#Stamboll me avion me guid
22 Tetor 4 dit 259 (6 vende t lira)
30 Tetor 3 dit 239
6 Nentor 3 dit 239
13 Nentor 3 dit 239
20 Nentor 3 dit 239
Programi 4 ditor
Programi 3 ditor
*orare t favorshme/ dit t shfrytzueshme
*super hotel Grand Marcello n qendr
*xhiro me anije e prfshir
#stamboll (https://www.facebook.com/hashtag/stamboll?__eep__=6&__cft__[0]=AZUULNLsHl-sOjTCPovg2UfokTecj_Git5DZW_WZJwQ9JICbXUPbWtMjtvVLG m29SO_5rAOCtkSR5o3LJfSxHlnZTQNPGem_O38Cj35eNGGrwfj EXlNBG85KRNKw53AZTeVw72FSivyRagHVg3REF-n2_J7s2cOMV1xwoBU8s6H_3P-lYcRalJ5rMziVhlsakXo&__tn__=*NK-R) #istanbul (https://www.facebook.com/hashtag/istanbul?__eep__=6&__cft__[0]=AZUULNLsHl-sOjTCPovg2UfokTecj_Git5DZW_WZJwQ9JICbXUPbWtMjtvVLG m29SO_5rAOCtkSR5o3LJfSxHlnZTQNPGem_O38Cj35eNGGrwfj EXlNBG85KRNKw53AZTeVw72FSivyRagHVg3REF-n2_J7s2cOMV1xwoBU8s6H_3P-lYcRalJ5rMziVhlsakXo&__tn__=*NK-R) #grupe (https://www.facebook.com/hashtag/grupe?__eep__=6&__cft__[0]=AZUULNLsHl-sOjTCPovg2UfokTecj_Git5DZW_WZJwQ9JICbXUPbWtMjtvVLG m29SO_5rAOCtkSR5o3LJfSxHlnZTQNPGem_O38Cj35eNGGrwfj EXlNBG85KRNKw53AZTeVw72FSivyRagHVg3REF-n2_J7s2cOMV1xwoBU8s6H_3P-lYcRalJ5rMziVhlsakXo&__tn__=*NK-R) #ture (https://www.facebook.com/hashtag/ture?__eep__=6&__cft__[0]=AZUULNLsHl-sOjTCPovg2UfokTecj_Git5DZW_WZJwQ9JICbXUPbWtMjtvVLG m29SO_5rAOCtkSR5o3LJfSxHlnZTQNPGem_O38Cj35eNGGrwfj EXlNBG85KRNKw53AZTeVw72FSivyRagHVg3REF-n2_J7s2cOMV1xwoBU8s6H_3P-lYcRalJ5rMziVhlsakXo&__tn__=*NK-R) #udhetime (https://www.facebook.com/hashtag/udhetime?__eep__=6&__cft__[0]=AZUULNLsHl-sOjTCPovg2UfokTecj_Git5DZW_WZJwQ9JICbXUPbWtMjtvVLG m29SO_5rAOCtkSR5o3LJfSxHlnZTQNPGem_O38Cj35eNGGrwfj EXlNBG85KRNKw53AZTeVw72FSivyRagHVg3REF-n2_J7s2cOMV1xwoBU8s6H_3P-lYcRalJ5rMziVhlsakXo&__tn__=*NK-R)#oferta