PDA

Trego pamjen e plotë të : Tirane, tender ITB - Kontraktim 2 Klinka Dentare) (Ref: SH02-19)RMSA
30.01.2019, 16:06
KERKESE PER OFERTE

Tirane, 30-01-2019

Lenda: Kerkohet oferte per pjesemarrje ne proceduren e tenderit “Ftese per te konkurruar” me objekt “ITB - Kontraktim 2 Klinka Dentare) (Ref: SH02-19)” per organizaten jo-qeveritare “Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante”.

Rreth RMSA:

Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante (RMSA) eshte nje organizate lokale jo-qeveritare, jo-fetare dhe jo-fitimprurese e cila ofron sherbime ne mbeshtetjen e refugjateve, migranteve, azilkerkuesve duke i siguruar nevojat baze strehim, ushqim, veshmbathje, ndihme mjekesore, keshillim psiko-social, keshillim ligjor, asistence dhe mbrojtje ligjore per raste te veçanta.
RMSA ne vendim-marrjen e saj eshte e pavarur nga qeveria, institucionet ne varesi te qeverise, shoqata, grupime ose parti politike, fetare, biznesi etj. por eshte dhe mund te jete anetare e rrjeteve e organizatave te tjera qe punojne ne fushen e azilit brenda dhe jashte Shqiperise.

1)Kerkesa

“R.M.S.A - Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante” fton, te gjitha subjektet me veprimtari “Klinik Dentare”, per te dorezuar oferten e tyre me objekt “Sherbim te vazhdueshem Dentar”.
Te gjitha subjektet duhet te plotesojne keto kushte:


Subjekti duhet te jete i regjistruar dhe certifikuar prane institucioneve shteterore (QKB, QKL)
Punonjesit duhet te jene te regjistruar prane institucioneve profesionale (Urdhri i Stomatologut )
Punonjesit duhet te disponoj Licence Ushtrimi Profesioni
Eksperienca Profesionale Minimum 5 Vite
Subjekti te mundesoj, ne raste te veçanta, sherbim edhe jashte orarit zyrtar.
Per cdo informacionion ju lutem na shkruani në adresen: procurement@rmsa.al

Afati per dorezimin e ofertave: E Hene 11 Shkurt 2019 dhe ora 14:00Mirepresim oferten tuaj


Cel. : Kontraktim 1 Subjekt Optik me Okulist ose Opticien (Tirane) (Ref SH03-19)