PDA

Trego pamjen e plotë të : Tirane, ftese per oferte “Blerje Elektroshtepiake” REF: RFQ M09-18RMSA
14.12.2018, 13:55
Refugee and Migrants Services Albania
Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante

Tirane, me 14-12-2018
KERKESE PER OFERTE
Lenda: Kerkohet oferte per pjesemarrje ne proceduren e tenderit “Ftese per te konkurruar” me objekt “Blerje Elektroshtepiake” REF: RFQ M09-18 per organizaten jo-qeveritare “Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante”.

Rreth RMSA:


Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante (RMSA) eshte nje organizate lokale jo-qeveritare, jo-fetare dhe jo-fitimprurese e cila ofron sherbime ne mbeshtetjen e refugjateve, migranteve, azilkerkuesve duke i siguruar nevojat baze strehim, ushqim, veshmbathje, ndihme mjeksore, keshillim psiko-social, keshillim ligjor, asistence dhe mbrojtje ligjore per raste te veçanta.
RMSA ne vendim-marrjen e saj eshte e pavarur nga qeveria, institucionet ne varesi te qeverise, shoqata, grupime ose parti politike, fetare, biznesi etj. por eshte dhe mund te jete anetare e rrjeteve e organizatave te tjera qe punojne ne fushen e azilit brenda dhe jashte Shqiperise.

Kerkesa


“R.M.S.A - Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante” fton, te gjitha kompanite ne fushen e “Tregtimit te Elektroshtepiakeve”, per te dorezuar oferten e tyre me objekt “Blerje Elektroshtepiake” sipas specifikimeve ne ANEKS 1.
Paisje Guzhine

Njesia
Sasia


1
Soba per gatim, 4 Vatra sistem 220v
cope
2


2
Aspirator per pastrim, sistem 220v
cope
2


3
Frigorifer kollone Ftohes
cope
1


4
Frigorifer Ngrires "Banak" Horizontal 400 L 220v
cope
1


5
Bolier Uji 100 L Horizontal 220v dhe Kondrava
cope
1


6
Tub Fleksibel per Bolier
cope
2


7
F.V. Kondra valvola Bolieri
cope
1


8
F.V Saracineska Filter 1/2" per Bolier
cope
2


9
Lavatrice 8 kg, sistem 220 V
cope
2


10
Tharese 8 kg, Sistem 220 V
cope
2

Afati Dorezimit te ofertes: 19-12-2018

Mirepresim oferten tuaj


Cel. : +355 4 4570732