PDA

Trego pamjen e plotë të : Tirane, Oferte per prokurim Nderhyrje KirurgjikaleRMSA
24.10.2018, 16:15
543820
Tirane 24-10-2018
KERKESE PER OFERTE
Lenda: Kerkohet oferte per pjesmarrje ne proçeduren e tenderit te hapur “Kerkese per oferte” me objekt “Nderhyrje Kirurgjikale” REF:SH08-18
per organizaten jo-qeveritare “Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante”.

Jeni te ftuar te dorezoni oferten tuaj ne zarf te mbyllur me vule me emertimin “Oferte per prokurim Nderhyrje Kirurgjikale”
prane zyrave te organizates sone deri me date 02-11-2018, ora 13:00.

Adresa e dorezimit te ofertes:
RMSA, Sheshi “Karl Topia” , Godina “Trema Engineering 2”, kati 3, ap. 6, Tirane - http://rmsa.al/

Pershkrimi i sherbimit qe kerkohen:
RMSA eshte e intresuar per te kontraktuar 1 (nje) subjekt mee veprimtari sherbime spitalore (shendetesore) – Nderhyrje Kirurgjikale.1 Nderhyrje Kirurgjikale me Diagnoze: Proteze revizionimi e infektuar te gjurit DEX (Ekzaminimi edeme dhe skuqje e gjurit). Kerkohet nga Specialisti ortoped nderhyrje kirurgjikale per heqjen e impiantit protezik te infektuar, trajtim me antibiotike dhe zevendedim me Cement.


Te gjitha subjektet e interesuara qe permbushin kriteret dhe kushtet jane te ftuara te dorezojne propozimin e tyre me zarf te mbyllur.

PER TE MARRE PJESE NE KETE PROCEDURE TENDERIMI JU LUTEM NA SHKRUANI NE E-MAIL : procurement@rmsa.al

Cel. : +355 4 4570732