PDA

Trego pamjen e plotė tė : Ftesė pėr Ofertė - Riparime te ndryshme ne godinat dhe ambientet e SOS-Fshatit te Femijeve TiraneSOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi
12.07.2017, 16:32
Ftesė pėr Ofertė

Tirane me, 10.07.2017

Ju njoftojmė se shoqata “SOS-fshatrat e Fėmijėve Shqipėri”, ka hapur ftesėn pėr ofertė me Objekt:

Riparime te ndryshme ne godinat dhe ambientet e SOS-Fshatit te Femijeve Tirane:

1. Rikonstruksion i tualeteve te disa vilave (shtėpive familje) dhe territorit rreth tyre nė SOS Fshatin e Fėmijėve Tiranė.
2. Lyerje te brendeshme te 7 vilave. (shtėpive familje)
3. Riparime te cative ne SOS Fshatin e Fėmijėve Tiranė.

I- Oferta juaj duhet tė pėrbėhet nga:
Oferta Teknike-Ligjore, e cila paraqet Kriteret e Pranimit/Kualifikimit dhe duhet tė pėrpilohet sipas kėrkesave tė renditura me poshtė.
A- Kriteret e Pranimit/Kualifikimit:

1. Kopje te Ekstraktit Historik, te leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.
2. Nje dokument qe verteton se subjekti juaj i ka plotesuar detyrimet fiskale, si dhe detyrimet e sigurimeve leshuar nga Administrata Tatimore.
3. Nje dokument qe verteton se subjekti juaj nuk eshte ne proces falimentimi, nuk eshte denuar per shkelje penale, nuk eshte denuar me vendim te gjykates se formes se prere, leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.
4. Subjekti juaj, duhet te provoje kryerjen/realizimin e sherbimeve te se njejtes natyre, te realizuara gjate 3 (tre) vjeteve te fundit te aktivitetit te shoqerise. Per te provuar kryerjen e sherbimeve te se njejtes natyre, subjekti juaj duhet te paraqese:

Shenim: Dokumentacioni i kerkuar ne Kriteret e Pranimit/Kualifikimi ne pikat nga 1 deri ne 3, duhet te vertetohet permes dokumentave te leshuar jo me pare se tre muaj nga data e fundit e dorezimit te ofertes ne origjinal ose te noterizuar.

Kur kemi bashkim te operatoreve ekonomike, duhet te dorezohen:
a- Marreveshja e noterizuar sipas te ciles bashkimi i operatoreve ekonomike eshte krijuar zyrtarisht:
b- Prokura e posacme

B- Kriteret e Vecanta te Kualifikimit:
1. Ofertuesi duhet te dorezoje:Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike.
Deklarate mbi konfliktin e interesit
Pershkrimin e ofertes (oferta financiare)


B.1.- Kapaciteti ligjor i operatoreve ekonomike:

Sipas kritereve te pergjitheshme te kualifikimit. (Pika A)

B.2- Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Kopje te vertetuar te bilanceve, te konfirmuara me vule prane administrates tatimore te dy viteve te mepareshme 2015, 2016. Vertetim xhiroje vjetore nga administrata tatimore per vitet 2015, 2016

Kapaciteti teknik

Operatori ekonomik duhet te permbushe kerkesat e meposhteme minimale:
- Pune te ngjashme dhe te sukseseshme per 2 objekt te te njejtes natyre.
- Te vertetuara me situacione perfundimtare dhe akt kolaudim.

Kapaciteti profesional.

Licence profesionale te shoqerise per realizimin e punimeve, objekt i kontrates te leshuar nga MPPT.
Licenca profesionale e shoqerise e vlefshme ne kategorite:

NP1-A, NP2-B, NP3-B, NP11-B, NP12-B, NS1.-A, NS2.A, NS4.-A, NS8.-A, NS12.-A, NS13.A, NS14. A.

Per operatore te huaj duhet te behet njesimi i lecences profesionale te origjines nga vendi nga vjen operatori me licencen e M.P.P.T.

Operatori ekonomik duhet te kete certifikate te cilesise se punimeve ne ndertime civile, punime ne rruge etj ISO 9001- 2008
Certifikate te meenaxhimit te mjedisit ISO 14001
Certifikate mbi kushtet e sigurise dhe shendetit te punonjesve OHSA18001
Certifikate per sistem te integruar te menaxhimit PAS99
Certifikate ISO 50001
Certifikate ISO 3901

Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij dhe te figuroje si drejtues teknik ne licencen e shoqerise:

Inxhinier elektrik 1nje
Inxhinier ndertimi 1nje
Inxhinier mekanik 1nje
Inxhinie topograf 1nje
Inxhinier mjedisi 1nje

Operatori duhet te kete 15 punonjes te paisur me kartela personale te sigurimit teknik nga Inspektoriati Qendror Teknik

Garancia: Kompania specifikon qarte cfare eshte e perfshire ne garancine e sherbimit te ofruar sipas kesaj Ftese per Oferte.

II. Dorėzimi i Ofertės

Dokumentacionet duhet tė dorėzohet nė dy zarfa:

1. Zarf tė mbyllur me Ofertėn Ekonomike

Ofertat per punimet e paraqitura ne specifikimet teknike ne kete ftese per oferte duhet te paraqiten te ndara ne 2 oferta ekonomike dhe te vendosen brenda ne te njejtin zarf per punimet si me poshte:

Oferta e pare:

- Rikonstruksion i tualeteve te disa vilave (shtėpive familje) dhe territorit rreth tyre nė SOS Fshatin e Fėmijėve Tiranė.

Ofertat e dyte:

- Lyerje te brendeshme te 7 vilave. (shtėpive familje)
- Riparime te cative ne SOS Fshatin e Fėmijėve Tiranė.

2. Zarf tė mbyllur me Ofertėn Tekniko-Ligjore tė kėrkuara si mė lart.

Zarfat duhet tė jenė tė vulosur nga kompania nė pjesėn e ngjitjes sė zarfave. Ne zarfa duhet tė ketė tė shkruar qartė: “Riparime te ndryshme ne godinat dhe ambientet e SOS-Fshatit te Femijeve Tirane”, Emrin e Kompanisė qė e dėrgon si dhe mbi to tė jete e shkruar titulli Ofertė Ekonomike dhe Ofertė Tekniko-Ligjore.

Tė dy zarfat me dy Ofertat (Ekonomike dhe Tekniko-Ligjore) duhet te dorezohen pranė Zyrave Qendrore tė Organizatės SOS dhe Kompania duhet tė sigurohet qė perfaqesuesi i autorizuar i saj te kete me vete autorizimin per te dorezuar dokumentaconin e kerkuar sipas kritereve te vendosura si me siper. Pėr tė shmangur cdo paqartėsi, kėrkojmė qė pėrfaqesuesi i kompanisė tė mos largohet nga Zyrat Qėndrore tė organizatės pa marrė numrin e protokollit tė ofertės.

Nė rast se oferta juaj dorėzohet e hapur, me e-mail, fax ose nė ndonjė mėnyrė tjetėr nga ajo e kėrkuar mė lart, oferta nuk do tė konsiderohet e vlefshme.

Oferta juaj, nė njė zarf tė mbyllur dhe tė vulosur, nė formatin e kėrkuar do tė paraqitet nė:

SOS-Fshatrat e Fėmijėve, Zyra Nacionale,
Adresa: Rruga: ”Herman Gmeiner”, Sauk, Tirane
Data: 21.07.2017

III Shenim:

Afati i fundit pėr dorėzimin e ofertave nė SOS-Fshatrat e Fėmijėve Shqipėri, nė adresėn e mėsipėrme ėshtė datė 21.07.2017.

Per cdo pyetje ju lutem mos hezitoni t’i adresoni ne: info@soskd.org.al

Organizata do tė njoftojė me shkrim nėse ju jeni fitues ose jo pėr procesin e tenderimit.

Shenim: Cmimi duhet te perfshije te gjitha kostot deri ne dorezimin e punimeve.
Specifikimet teknike

Punimet e kerkuara jane si me poshte vijon:


Rikonstruksion i tualeteve te disa vilave (shtėpive familje) dhe territorit rreth tyre nė SOS Fshatin e Fėmijėve Tiranė.

Punimet te cilat duhet te kryhen jane sipas preventivit si me poshte vijon:

Aneksi 1:

- Rikonstruksion i tualeteve te disa vilave (shtėpive familje) dhe territorit rreth tyre nė SOS Fshatin e Fėmijėve Tiranė.

Aneksi 2:

- Lyerje te brendeshme te 7 vilave. (shtėpive familje)
- Riparime te cative ne SOS Fshatin e Fėmijėve Tiranė.