PDA

Trego pamjen e plotė tė : AL, Durrės shpallje tenderi nga Komuna Golem per asfaltim me vlere 10.000.000 lekeTendera
10.05.2006, 14:40
lloji i njoftimit. : shpallje

Shteti............: AL,

Qyteti............: Durrės

REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMUNA GOLEM
ZYRA E PROKURIMEVE

FTESA PER OFERTE

Komuna Golem me proceduren tender i hapur me fond limit prej 10.000.000 lekė, nga tė ardhurat e buxhetit lokal kerkon oferta per:
“Mbushje me ēakull, granil e asfaltim te rruges Golem-Kryemedhenj dhe asfaltim te stacionit te trenit ”.

Data e Mbarimit eshte 10.09.2006
Kandidatet e interesuar mund te inspektojne dokumentat e tenderit ne zyrėn e zyren Juridike te Komunes Golem.
Nje kopje e plote e dokumenteve te tenderit mund te blihet nga kandidatet e interesuar me ane te nje kerkese me shkrim drejtuar entit prokurues ne zyren e cituar me siper dhe me pagesen e nje tarife te pakthyeshme prej 2.000 lekesh
Ofertat duhet te dergohen ne sallen e mbledhjeve, kati i pare i godines.
Afati i fundit i dorezimit te ofertave eshte data 02.06.2006 ora 10.00. Ofertat e dorezuara pas ketij afati do te refuzohen.
Ofertat duhet te shoqerohen nga dokumenta ligjore dhe administrative origjinale ose kopje te noterizuara si prove e kerkesave kualifikuese te percaktuara ne dokumentat e tenderit.
Sigurimi i ofertes ne shumen 200.000 leke duhet te dorezohet se bashku me oferten. Format e pranueshme te sigurimit jane pershkruar ne Dokumentat e Tenderit.
Ofertat do te hapen me date data 02.06.2006 ora 10.00 nė sallen e Mbledhjeve te Komunes Golem.
Perfaqesues te ofertuesve jane te ftuar te ndjekin hapjen e ofertave.