Kompania "Helios Catering" sh.p.k ofron vende pune ne profilin e Kuzhinierit te Specializuar ne prodhimet e Peshkut.

Kriteret e Pranimit:

1.Te kete kulifikime ne profilin e kuzhinierit.
2.Te kete eksperinece ne profilin e Kuzhinierit te Specializuar ne prodhimet e Peshkut..
3.Te kete minimalisht 7 vjet eksperince ne profilin e kuzhinierit.
4.Te jete i komunikueshem dhe i afte per te punar ne grup.

Te interesuarit mund te kontaktojne ne adresat e meposhtme:

info@helioscatering.com
Nr tel : 04224 594
www.helioscatering.com

Tel. : 042224594