PROGRAMATOR SPRING BOOT

Armundia Factory eshte nje software house e kontrolluar nga Armundia Group. Armundia Group eshte nje kompani italiane me seli ne Rome. Stafi i Armundia Group ka nje eksperience 20 vjecare mbi implementimin e software per bankat, financen dhe siguracionet.
Per degen e Tiranes kerkohen persona qe plotesojne kushtet e meposhtme.
Kandidati do te punoje me teknologjite me te avancuara JAVA2EE/SPRING BOOT per ndertimin dhe mirmbajtjen e aplikacioneve WEB.

Kualifikimet / Kėrkesat
• te kete mbaruar asrsimin e larte(minimumi diplome 3-vjecare) ne nje fakultet me baze informatiken.
• te njohi gjuhen e programimit JAVA.
• eksperience ne SPRING BOOT.
• te kete njohuri mbi bazat e te dhenave si ORACLE, MYSQL.
• njohurite mbi HTML5, REACT JS, ANGULAR, CSS3, NODE, JSF, JBOSS, SEAM, PENTAHO, jBPM perbejne avantazh per kandidatin
• te kete aftesi dalluese ne analizen dhe zgjedhjen e problemeve te ndryshme.
• puna ne grup eshte thelbesore
• njohja e gjuhes italiane ne nje nivel komunikimi te pakten mesatar eshte shume e rendesishme.
• te jete i disponueshem te mesoje teknologji te reja dhe ti pervetesoje ato

Eksperienca nuk eshte e nevojshme. Kandidatet e perzgjedhur do punesohen me nje kontrate te rregullt dhe do te nisin nje training on the job i perpiluar nga kompania i kolauduar gjate ketyre viteve.

Ne qofte se plotesoni kushtet e mesiperme ju lutemi te na dergoni CV tuaj ne italisht ne adresen s.pici@armundia.com