Weweb kerkon te zgjeroje skuadren e zhvilluesve me Programues C#.


Detyrat:


- Dizenjimi, zhvillimi dhe testimi i aspekteve te reja te aplikacioneve.
- Komunikim i vazhdueshem me pjesen tjeter te skuadres se zhvilluesve.
- Implementimi, testimi dhe rregullimi i funksionalitetit BUG.
- Dizenjimi dhe implementimi i software duker perdorur C#.
- Dizenjim, ndertim dhe mirembajtje eficente e kodeve C#.


Nevojitet:
- Njohuri te mira ne C#
- Njohuri te mira ne .NET Core/Framework
- Entity Framework
- Net MVC
- SQL Server
- Unit Testing
- REST / JSON
- Agile development
- SCRUM
- Proficiency following coding best practice


Personat e interesuar te dergojne CV ne adresen e emailit hr@we-web.al