SHITJE BIZNESI – “ Oskar Group Albania “Fier
Shoqeria “OSKAR Group Albania “ , Lider ne PRODHIMIN dhe TREGETIMIN e Kafese .

KERKON TE SHESE BIZNESIN E SAJ I CILI PERFSHIN :

-LINJE per Pjekje , Bluarje dhe Paketim te kafese me nje kapacitet 800-1000 kg ne 8 ore ,

Viti i prodhimit 2018 .

-Makinat per shperndarje te kafes ne terren, Tip “Fiat Doblo” , cope tre , Viti i Prodhimit

2011.

-Patenta dhe marka per pjekje , perpunim dhe ambalazhim te kafes “Oskar”.

Patenta dhe marka jane te rregjistruara dhe te mbrojtura , dhe perfshin kafen Turke dhe

kafen Expres .

-Logoaj e kafes “Oskar” , presente ne tregun shqiptar qe nga viti 1993 , duke mbuluar 85 %

te ketij tregu.


OSCAR Group Albania


Cel : +355 (0) 68 20 21 456 Adresa : Lagjja “16 Prilli”, Fier.
Tel : +355 (0) 34 228 091 Rruga “Vasil Pecuke”
email:kafeoskar@yahoo.com