kliko
+ publiko njoftimin/oferten!

 1. Standart Tirane, ftese per oferte Blerje Karburant Diesel me tollon Elektronik M01-19

  KERKESE PER OFERTE

  Tirane 01-04-019

  “R.M.S.A - Sherbimet Shqiptare per Refugjate dhe Migrante”
  fton, te gjitha subjektet me veprimtari “Shitje Karburanti”, per te dorezuar oferten e tyre me objekt “Blerje te vazhdueshme Karburanti Diesel ULSD 10” Sasia : 4000 Litra ± 15 %

  Te gjitha subjektet duhet te plotesojne keto kushte:


  1. Te disponojne sistemin e shitjes se karburanit me Tollon Elektronik
  2. Subjekti duhet te jete i regjistruar dhe certifikuar prane institucioneve shteterore (QKB)
  3. Subjekti duhet te disponojne minimumin 5 stacione sherbimi ne Qytetin e Tiranes dhe 10 Pika sherbimi ne pjesen tjeter e Teritorit te Republikes se Shqiperise.
  4. Subjekti duhet te kete minimumin 5 Vite eksperience
  5. Subjekti nuk duhet t jet debitor ndaj Institucioneve shtetrore (taksa – kontibute shendetesore etj)
  6. Subjekti nuk tuhet t jet ne proces Falimenti dhe Sekuestrimi  Ofertat duhet te dorezohen vetem me zarf te mbyllur prane zyres se R.M.S.A. deri ne Daten 10 Prill 2019 dhe ora 13:00 ne adresen:
  Sheshi “Karl Topia”, Godina “Trema Engineering 2”, kati 3, ap. 6, Tirane - Tel: +355 4 45 10 132

  Per Informacion ju lutem na kontaktoni ne : procurement@rmsa.al

  Mirepresim oferten tuaj


  Cel. : +355 4 45 10 132