Ne vijim te shtimit te stafit kerkohet te punesohen dy Avokat/e ne nje studio ligjore.

Kriteret e detyrueshem :

- Te kete eksperience si Avokat/Jurist ne perfaqesimin e ceshtjeve gjyqesore te pakten 3 vjet,

- Te kete perfunduar universitetin me mesatare te pakten me noten 8,

- Te disponoje leje drejtimi te klasit B (autoveture)

- Te jete i gatshem te levize neper rrethe per ndjekjen e ceshtjeve gjyqesore

- Te kete njohuri shume te mira te K.
Procedures Penale dhe Civile si dhe paketes Office


Pozicioni i punes ka te beje me ndjekjen e proceseve gjyqesore (civile dhe penale) te studios ne Tirane dhe ne rrethe, perfaqesim te paleve ne prokurori dhe institucione te tjera, dhe kerkon bashkepunim te mire ne grup, aftesi te larta profesionale, shkathtesi dhe dinamike.


Paga fillestare : 50.000 leke neto. Mundesi rritje page ne baze te rezultateve dhe bonuse.

Jane te lutur te dergojne CV dhe Leter Interesi, vetem personat qe permbushin plotesisht kriteret, ne rast te kundert aplikimet do te skualifikohen automatikisht.
Personat qe permbushin kriteret dhe qe kane aplikuar me pare, mund te aplikojne serish.

Aplikantet e perzgjedhur do te njoftohen per interviste.


CV-ja dhe Letra Interesit te dergohet ne adresen e email : supportstaff2009@gmail.com


Ju faleminderit !
+Apliko