Sherbime te ndermjetesimit ne tregun e punesdhe/ose formimit profesional.
www.agjensi-punesimi.com
info@agjensi-punesimi.com
tel/fax +355(4)2420889
cel.0692037355