Ofrohet liēense inxhinieri topograf \ gjeodet per te gjitha llojet e punimeve dhe rilevimeve topogjeodezike .Cel. : 0692858432