Standart Tirane, ofrojme trajnime Kontabiteti + Finance 5 + Deklarimet e tatimeve online
KURS '' FINANCA 5.0 *** ose *** KONTABILITET ALPHA + KONTABILITETI PRAKTIKE + DEKLARIMET TATIMORE ONLINE E-FILING

TEMAT E KURSIT(Cdo teme ka nga 5 nenceshtje)

1-Akt themelimi
2-Hua Bankare
3-Blerje & shitje
4-Arka & Banka
5-Inventari
6-Libri i madh
7-Shtimin & largimin e Ortakeve nga Subjekti
8-Bilanci i konsoliduar
9-Pasq .Amortizimit
10-Pasq. Tardhurave dhe shpenzimeve
11-Pasq. Bilancit kontabel
12-Pasq. Cash-Flow
13-Pasq. Kapitalit
14-Auditimi i pasqyrave financiare dhe zbulimi i mashtrimit kontabel
15-Ligjeslacioni "Ekonomiko-Juridik" & "SKK"
16-Etj

�Niveli nr. 1

Kohezgjatja Totale = " 20 ore "
( 10 Seanca nga 2 ore nje Seance )

√ Kosto Totale = 13,000

•Nr Kontakti: 069 44 14 161