Shkolla:bachelor,master shkencor per mesues i arsimit fillor.
Kurse:per recepsionist,programet baze te kompjuterit.
Gjuha e huaj:Anglisht e mbrojtur,me deshmi.

Cel. : +355682811342