Kompania Eurotest shpk (Prane ITE Grup) e profilizuar ne fushen e Projektimit, Supervizimit dhe Kolaudimeve Elektrike , ne kuader te zgjerimit te aktivitetit te saj kerkon te punesoje : Inxhinier/ Inxhiniere Elektrik, Elektronik ose Mekatronik me profilizimi/master Energjitike ose Automatizim . Pozicionet e lira te punes jane dy :1-Drejtues projekti Ideon dhe ndjek zhvillimin e projektit me Dizenjatorin . Pergatit Skemat e kuadrove te mbrojtjes , relacionin teknik dhe preventivin . 2-Dizenjator/Zhvillues ProjektiMerr direktivat nga inxhinieri Drejtuesi I projektit dhe zhvillon projektin nga ana grafike duke u kujdesur per detajet teknike dhe estetiken e projektit.Pergjithesisht puna koniston ne hartimin e projekteve te sistemeve elektrike dhe speciale deri ne nivel projekt zbatimi . Ambjenti I punes dhe paga mjaft I kenaqshem .Kandidatet duhet te kene minimalisht njohuri dhe aftesi perdorimi te AutoCAD .Eksperienca e punes nuk eshte kusht por perben perparesi . Jane te lutur te dergojne CV te gjithe aplikantet qe kane eksperienca te ngashme pune .CV tuaja do te trajtohen me seriozitet maksimal dhe pas zhvillimit te intervistave do te perzgjidhen 2 kandidatet me potencial . Ju lutem na kontaktoni nepermjet adreses tone te emailit : [email]ssaliaj@eurotest.al FaleminderitEurotestCel. : +355686066085