Pershendetje!
Quhem Stela
Jam e interesuar te punesohem si ekonomiste/Financiere ne bisnes privat.
Jam diplomuar Per Degen: Finance-Kontabilitet
Gezoj nje eksperience pune prej 2vitesh..
Aftesite e mia kan te bejn me :

1.Nxjerrja e kostos se mallit nga importi dhe nxjerrja e cmimeve te shitjes sipas marzheve perkatese te dhena nga eprori.
2.Hedhja e fatures blerjes inportit kontabilizimi perkates ne fleten doganore..
3.Hedhje faturash Blerje Shitje- Shoqerimi
4.Regjistrimin e bankave dhe kontrolli I postave perkatese ne menyre koherente.
5.Kontrolli I kases shumice ,pakice dhe rakordimi I tyre cdo fund muaji.
6.Regjistrimi I arkes dhe veprimeve me te.
7.Rakordimi klient furnitor dhe pergatitja e kartelave te tyre me detyrimet perkatese.
8.Deklarimi mujor I librave te blerjes- shitjes Tvsh.
9.Kontrollin dhe mbajtjen ne rregull te inventarit per cdo magazine.
10.Realizim te situacioneve ne baze te punimeve dhe materialit te ndertimit.
11.Rakordimi i punimeve me fimat e ndertimi ne menyre koherente.
12.Pergatitjen e dosjes se punes.
13.Plotesimin e sistemit tatimor online ne lidhje me ndryshimin e punonjesve dhe listepagesat.
14.Mbajten e
llogarive,kartelave,pagesave si te Realit dhe Fiskalit.
15.Jam duke kerkuar dhe biznese te vogla,te medha me tvsh ,shpk, per ti mbajtur llogarite cdo muaj.
Zoteroj edhe paketen :1.microsoft office(word excel.);2.⅞Finance 5; 3.Programin financiar Fx
Do isha shum e vleresuar nese do lajmerohesha per intervist.

Cel. : 0699902773