PSZ Albania GMBH Shpk themeluar me 2012 eshte pjese aktive e suksesit Kombetar dhe Nderkombetar ne fushen e montimit te kabllove, elementeve drejtues si dhe komponenteve elektronike dhe elektromekanike,pjese e grupit te sukseshem Gjerman PSZ Electronic GMBH.Emri i grupit tone eshte i lidhur ngushte me nje eksperience 14 vjecare,histori suksesi dhe me nje veprimitari nderkombetare ne fushen elektronike.
Sipermarrja PSZ Electronic GMBH ne total numeron rreth 1000 te punesuar, realizon nje nderlidhje me kompani te huaja persa i perket prodhimit te kabujve, pjeseve perberese elektromekanike, komponenteve elektronike per sisteme te ngrohjes, sisteme inxhinjerike mjekesore sipas kerkesave specifike te klinteve tane ne mbare boten.
Menaxhimi si pasoje e zgjerimit te kompanise dhe biznesit aktual,ka identifikuar nevojen per punesimin te nje Drejtuesi te departamentit Teknik. Ftohen te aplikojne kandidate te pershtatshem per kete pozicion.

POZICIONI I PUNES : Drejtues Teknik

DETYRAT/PERGJEGJESITE KRYESORE

Pergjegjes per komunikim dhe bashkpunimin me departamentet e tjera.
Ofron udhezime ne grupin manaxherial per blerjet e nevojshme per pershpejtimin e proceseve.
Raporton progresin duke perfshire cdo ndryshim te bere ne planet e prodhimit.
Kujdeset per pergatijen ne kohe te mostrave te para, instruksionet e prodhimit.
Delegon pergjesite teknike dhe monitoron progresin e projekteve.
Udhezon dhe kujdeset qe cdo proces teknik te jete brenda standarteve te Cilesise, sigurise ne pune dhe standarve te percaktuara nga kompania.
Kujdeset per dorezimin e projekteve brenda afatit dhe brenda buxhetit te vendosur.
Jep informacion mbi zhvillimet e reja te industrise dhe propozon ndryshimet e nevojshme per arritjen e kenaqesise se klientit.
Keshillon zgjidhje efektive per zgjidhjen e sistemeve deficitare.
Kerkohet fleksibilitet per te punuar me orare te zgjatura.


KUALIFIKIMET, EKSPERIENCA ,AFTESITE,NJOHURITE:

Edukimi : Arsim i larte ne shkenca e Inxhinjerise

Eksperienca ne pune: Eksperience pune ne pozicione si, Manaxher Teknik projetesh apo Manaxher Teknik te operacioneve perbejne avatazh

Njohuri : Njohuri shume te mira per programet kompiuterike Microsoft Office ,Adobe Autocad apo te ngjashme

Te tjera :

Gjuha Angleze ose Gjermane e detyrueshme,
Aftesi te mira drejtuese.
Aftesi ne pergatitjen e stafit duke i bere trajnime te nevojshme.
Aftesi te mira ne komunikim.

MENYRA E APLIKIMIT*: Kandidatet e interesuar mund te dergojne aplikimet e tyre(CV dhe Referenca) me e-mail ne adresen tone elektronike rekrutime@psz-electronic.com