Zona/Rruga : Prane Mbikalimit te Kamzes

Ne zonen prane Mbikalimit te Kamzes , jepet me % ndertimi ,truall me sip.4000 m2 me keto kushte: Trualli ndodhet ne anen lindore te Terminalit te Ri qe do te ndertohet se shpejti.Trualli eshte me studim per ndertime mbi 8 kate dhe me intensitet te larte . Kerkesat : 100.000 Euro me lidhjen e Kontrates se Sipermarrjes si dhe 32 % te siperfaqes se ndertimit qe do te prodhohet nga ndertimi i objektit. Per kontakt, telefoni si me poshteshenuar.