Kompania Vibtis sh.p.k kerkon Specialist Logjistike

Pergjegjesite

1. Do te mbaj marrdhenien me kompanite e transportit
2. te organizoj transportet nderkombetare dhe kombetare.
3. Informimin te perditesuar te magazinave per mallrat qe priten te vijne
4. Mbajtjen e kontakteve me Agjensite doganore qe kompania ka mardhenia pune.
5. Do te raportoj tek Drejtori i Logjistikes

Aftesite

1. Te kete perfunduar arsimin e larte.
2. Te flase dhe te shkruaj guhen angleze dhe italiane
3. Te jete njohes shume i mire paketes Microsoft Office, vecanerisht I Excelit.
4. Te kete aftesi shume te mira komunikuese dhe organizuese.
5. Te jet njohes I programit Alfa
6. Te jet i/e oriontuar drejt zgjidhjes se problematikave
7. Te jete i/e fleksibel dhe e orientuar drejtpunes ne grup
8. Preferohet te kete experience pune 1-2 vjet ne fusha te ngjashme.
9. Mosha e preferuar 25-30 vjec/e
10. Te ket patente te klasit B