Ofrojme Sherbime Ekonomike-Financiare:

Per te gjithe bizneset e interesuara ( te vogla ,te mesme nga 0-8000.000) ofrojme sherbimin deklarimeve mujore tatimore
(TVSH,Sig.Shoqerore & Shendetsore,Largim ose punesim te punonjeseve,tatimi ne burim ) si dhe te tjera sipas rastit dhe deklarime ne zyra
te tjera te shtetit dhe mbajtje dokumentacioni. Mbyllje te Bilancit Vjetor dhe mbylljet e tjera te nevojshme si dhe keshillim fiskal dhe financiar
sipas rastit, me cmime te arsyeshme.
Gjithashtu per biznese te vogla ofrojme trajnim qe te mund ti bejne vete disa deklarime dhe mbajtje dokumentacioni
pa pasur te nevojshme prezencen e nje ekonomisti/ie,me pagese te arsyeshme.

Kontakt:
ekonomioffice1@gmail.com

Facebook( Ekonomi Finance)