Per te gjitha bizneset ofroj sherbime financiare ne mbajtjen e dokumentacionit dhe deklarimin e sherbimeve si vijon:

1- Pergatitjen dhe deklarimin e Librave te Shitjes dhe Blerjes , Listepagesave, Tatimi ne Burim, TVSH-se dhe cdo deklarat tjeter tatimore
2- Mbajtjen e inventarit te mallrave si dhe aseteve te tjera te subjektit
3- Mbajtja e dokumentacionit per Inspektoriatin dhe zyren e Punes
4- Pergatitja e Pasqyrave Financiare Vjetore per Tatimet (Bilanci)
5 - Pergatitje dokumentacioni sipas kerkesave te subjektit

Ju garantojme eksperience shumevjecare ne kete fushe, profesionalizem, korrektesi !


Te interesuarit te kontaktojne ne nr e tel 069 77 45 019
email: Financa2018@gmail.com