Per te gjitha bizneset e vogela me ose pa TVSH ofroj sherbim per mbyllje bilanci me tarifat si me poshte:

Per te gjitha bizneset e vogela pa TVSH cmimi 5000 leke.
Per te gjitha bizneset e vogela me TVSH cmimi 10.000 leke.

Shenim: Afati i fundit per dorezimin e bilancit ne sistemin e tatimeve data 10.02.2018

Tel: 069 60 60 386
e-mail: nertil.shabanaj@hotmail.com