Per te gjitha bizneset e vogela qe kalojne me TVSH ofroj sherbim per mbajtjen e dokumentacionit si dhe deklarimet ne sistemin e tatimeve:

Sherbim korrekt dhe cmime te favorshme.


Tel: 069 60 60 386
e-mail: nertil.shabanaj@hotmail.com