Pershendetje!

Ju informojme se ofrohen sherbime kontabiliteti me cmime konkurruese nga zyra e kontabilitetit te 'Baftjar Ademi'.


Sherbimet e ofruara jane :
- mbajtja e llogarive kontabel
- sherbime kontabiliteti
- kalkulimi i borderose dhe procesimi i pagave
- kalkulimi i Tvsh,Raportimi ne E-filling i TVSH,te gjitha deklaratat tatimore: Tatim ne burim,Tatim fitimi, sigurime shoqerore dhe shendetsore.
- Rregjistrim dhe largim ne sisitem i punonjesve
- Pergatitja e Pasqyrave Financiare sipas Standarteve te Kontabilitetit.
- Konsulence Fiskale,Financiare dhe Bankare.


Cmime Konkurruese!


Te interesuarit te kontaktojne ne adresen e emailit : zyrekontabiliteti1@gmail.com ose ne Nr e Telefonit : 0696912812


Cel. : 0696912812